ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ