ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ