ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ