ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Γ΄ ΚΑΙ Ε΄ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΤΟ BOWLING