ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΔΕΡΥΝΕΙΑ