ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ