25-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS