ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΑΔΩΝ Ε΄, ΣΤ΄ ΚΑΙ Ζ΄ ΣΤΟ Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Untitled 1