Η ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΡΕΝΑΡΟΥ