ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Η ΔΗΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ"